CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 235 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2 Mức độ 3 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. Biển và hải đảo
3 Mức độ 3 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Bồi thường nhà nước
4 Mức độ 3 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp huyện) Bồi thường nhà nước
5 Mức độ 3 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp huyện) Bồi thường nhà nước
6 Mức độ 3 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Bồi thường nhà nước
7 Mức độ 3 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bồi thường nhà nước
8 Mức độ 3 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường nhà nước
9 Mức độ 3 Trả lại tài sản. Bồi thường nhà nước
10 Mức độ 3 CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI TRẺ EM MỒ CÔI CHA HOẶC MẸ NHƯNG NGƯỜI CÒN LẠI LÀ MẸ HOẶC CHA MẤT TÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 78 CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ HOẶC KHÔNG ĐỦ NĂNG LỰC, KHẢ NĂNG ĐỂ NUÔI DƯỠNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. Bảo trợ xã hội
11 Mức độ 3 Chế độ trợ cấp đối với trẻ bị tàn tật hoặc nhiễm HIV mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng. Bảo trợ xã hội
12 Mức độ 3 Chế độ trợ cấp với người đơn thân nghèo đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất Bảo trợ xã hội
13 Mức độ 3 Chế độ trợ cấp đối với người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi, trường hợp con đang đi học văn hoá được áp dụng đến dưới 18 tuổi Bảo trợ xã hội
14 Mức độ 3 Chế độ trợ cấp đối với Trẻ em bị tàn tật hoặc nhiễm HIV mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích. Điều 78 của bộ luật Dân Sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật Bảo trợ xã hội
15 Mức độ 3 Chế độ trợ cấp đối với Trẻ em có cha và mẹ, đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội